zielona-energia

Co to jest zielona energia?

Zużycie energii jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do pomiaru postępu i dobrobytu społeczeństwa. W ostatnich czasach zielona energia zyskała na znaczeniu ze względu na konieczność ograniczenia zanieczyszczeń, walki ze zmianami klimatu oraz znalezienia nowych, alternatywnych do paliw kopalnych źródeł energii. Zielona energia to termin, który jest na czasie, ale czy naprawdę wiesz co to znaczy zielona energia? Podpowiadamy.

Co to jest zielona energia?

Przez większość czasu używamy energii odnawialnej i zielonej energii jako synonimów, ale rzeczywistość jest taka, że nie są to synonimy. Możemy powiedzieć, że wszystkie zielone energie są odnawialne, ale nie wszystkie odnawialne energie są zielone. Podając przykład dla wyjaśnienia: produkcja biomasy ze spalanego drewna jest energią odnawialną, ale nie jest energią zieloną, ponieważ podczas jej spalania dochodzi do emisji gazów do atmosfery (choć są one niższe niż w przypadku paliw kopalnych). Zielona energia produkowana przez industria.eu jest definiowana jako ten rodzaj energii, który pochodzi z naturalnych, odnawialnych i teoretycznie niewyczerpalnych źródeł, które nie zanieczyszczają środowiska i nie produkują gazów cieplarnianych. Można je wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, gazu, ciepła i paliwa.

Jakie istnieją rodzaje zielonej energii?

Teraz gdy już wiesz co to zielona energia, czy znasz różne rodzaje zielonych energii? Oto jedne z najpowszechniej stosowanych obecnie zielonych źródeł energii.

Energia słoneczna

Energia słoneczna pozyskiwana jest z promieniowania elektromagnetycznego słońca, które poprzez różne mechanizmy wychwytujące, takie jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, przekształca światło w energię elektryczną. Istnieją dwa główne rodzaje:
  • Fotowoltaiczna energia słoneczna, która wytwarza energię elektryczną w fotowoltaicznych instalacjach słonecznych.
  • Energia słoneczna, której źródłem jest ciepło wytwarzane w kolektorach słonecznych. Można ją wykorzystać np. do produkcji ciepłej wody użytkowej lub do podgrzewania wody w obiegu grzewczym.
Energia słoneczna jest nieciągłym rodzajem energii, ponieważ zależy od warunków pogodowych (godzin i intensywności nasłonecznienia), ale jest jednym z najłatwiejszych do wyprodukowania źródeł energii.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa wykorzystuje siłę wiatru wytwarzaną przez prądy powietrzne do produkcji energii elektrycznej za pomocą turbin w wiatrakach. Te turbiny wiatrowe mogą być instalowane zarówno na lądzie, jak i na morzu. Jest to jedno z najszerzej wykorzystywanych źródeł energii na świecie i podobnie jak energia słoneczna jest źródłem nieciągłym, gdyż zależy od obecności wiatru na danym obszarze.

Energia wodna 

Energia wodna, znana również jako hydroenergia, wykorzystuje energię wody, płynącej przez strumienie, wodospady lub zbiorniki, i przekształca ją w energię elektryczną za pomocą turbin w elektrowniach wodnych. Jest to również nieciągłe źródło energii, ponieważ zależy od poziomu opadów, przepływu rzek i innych zbiorników.

Energia geotermalna

Energia geotermalna powstaje poprzez wykorzystanie ciepła wytwarzanego we wnętrzu ziemi, pod jej powierzchnią. To ciepło pochodzi z różnego rodzaju złóż, takich jak gejzery czy gorące źródła. Ponieważ nie zależy od warunków atmosferycznych, jest więc energią ciągłą.

Bioenergia

Bioenergia, zwana też energią z biomasy, powstaje ze spalania odpadów i materii organicznej. Mogą one pochodzić ze źródeł roślinnych, takich jak drewno z lasów, niektóre zboża, pozostałości po przycinaniu lub odpadów zwierzęcych, takich jak odchody. W ten sposób można uzyskać węgiel drzewny, energię elektryczną oraz paliwa płynne lub gazy, takie jak biogaz i biodiesel. Jest to rodzaj energii, który wykorzystuje odpady powstające podczas różnych codziennych czynności, sprzyjając ich ponownemu wykorzystaniu i promując gospodarkę cyrkularną.

Zalety zielonych źródeł energii

  • Są przyjazne dla środowiska, a więc pomagają ograniczyć zmiany klimatyczne, ponieważ te źródła energii nie emitują gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń.
  • Są to niewyczerpane i darmowe źródła.
  • Promują one oszczędność energii zrównoważony rozwój.
  • Zmniejszają zależność energetyczną.