magnetyczne

Czym są separatory magnetyczne?

Czym są separatory magnetyczne? To urządzenia, które służą do oddzielania trwałych zanieczyszczeń magnetycznych z różnych materiałów, takich jak surowce mineralne, kruszywa, koncentraty, mieszanki sypkie i inne. Wychwytywane cząsteczki mogą być metalami ferromagnetycznymi lub paramagnetycznymi oraz zwykle występują w postaci drobnych fragmentów o rozmiarach od kilku mikrometrów do kilku milimetrów. Separatory magnetyczne są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak hutnictwo, metalurgia, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, przetwórstwo żywności oraz inne.

Separatory magnetyczne - podział

Separatory magnetyczne stałe

Urządzenia te są montowane na stałe w linii produkcyjnej lub przenośnej i służą do oddzielania trwałych, ferromagnetycznych zanieczyszczeń, takich jak rdzenie żelazne, z różnego rodzaju surowców, materiałów lub produktów. Można je podzielić na kilka głównych rodzajów:
 • separatory magnetyczne do worków - są używane do oddzielania zanieczyszczeń z worków pełnych różnego rodzaju materiałów, takich jak piasek, żwir czy śmieci;
 • separatory magnetyczne do rurociągów - są montowane w rurociągach i służą do usuwania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z przepływających przez nie cieczy lub gazów;
 • separatory magnetyczne do taśmociągów - zakłada się je na taśmociągach, gdyż służą do usuwania zanieczyszczeń z przenoszonych na nich materiałów, takich jak piasek, żwir czy śmieci;
 • separatory magnetyczne do płytkich strumieni - są używane do oddzielania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z płytkich strumieni cieczy lub materiałów sypkich, takich jak piasek czy żwir.

Separatory magnetyczne ruchome

To urządzenia, które można przenosić z miejsca na miejsce. Są często używane do oddzielania zanieczyszczeń z różnego rodzaju materiałów, takich jak piasek, żwir czy śmieci. Można je podzielić na kilka głównych rodzajów:
 • separatory magnetyczne przenośne - można je swobodnie przenosić z miejsca na miejsce;
 • separatory magnetyczne przenośne z wózkiem - są montowane na wózkach i mogą być łatwo przenoszone z miejsca na miejsce;
 • separatory magnetyczne przenośne z kołami: są to urządzenia, które są montowane na kołach i mogą być łatwo przenoszone z miejsca na miejsce;
 • separatory magnetyczne ręczne - to małe, przenośne urządzenia, które można trzymać w ręku.

Separatory magnetyczne do wody

Urządzenia tego typu służą do usuwania trwałych, ferromagnetycznych zanieczyszczeń z cieków wodnych, takich jak rzeki, jeziora czy kanały. Można je podzielić na kilka głównych rodzajów:
 • separatory magnetyczne do oczyszczania wody - służą do usuwania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z cieków wodnych, takich jak rzeki, jeziora czy kanały, w celu poprawy jakości wody;
 • separatory magnetyczne do uzdatniania wody - służą do usuwania ferromagnetycznych zanieczyszczeń ze zbiorników wodnych w celu uzdatnienia cieczy do celów pitnych lub przemysłowych;
 • separatory magnetyczne do odsiarczania wody - służą do usuwania ferromagnetycznych zanieczyszczeń w celu odsiarczenia płynu;
 • separatory magnetyczne do odżelaziania wody - służą do usuwania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z cieków wodnych, takich jak rzeki, jeziora czy kanały w celu odżelaziania cieczy.

Separatory magnetyczne do powietrza

Urządzenia te są stosowane do usuwania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z powietrza, takich jak pyły metaliczne czy wióry. Można je podzielić na kilka głównych rodzajów:
 • separatory magnetyczne do oczyszczania powietrza - służą do usuwania ferromagnetycznych zanieczyszczeń z powietrza, takich jak pyły metaliczne czy wióry, w celu poprawy jego jakości.
 • separatory magnetyczne do filtrowania powietrza - służą do wyłapywania większych cząsteczek z powietrza za pomocą filtrów;
 • Separatory magnetyczne do dezodoryzacji powietrza - służą do usuwania cząsteczek zapachowych, które powodują, że powietrze ma nieprzyjemną woń;
 • separatory magnetyczne do oczyszczania spalin - służą do usuwania cząsteczek unoszących się w spalinach.
Już wiesz, co to są separatory magnetyczne. Więcej informacji na ich temat znajdziesz na stronie https://agrex-eco.pl/nasz-nowy-partner-z-usa-firma-eriez-i-jej-separatory/.