[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Gimnastyka korekcyjna

Licznik odwiedzin: 31570

Zajęcia ruchowe w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących mają na celu zapoznanie i kształtowanie form ruchu takich jak kształtowanie obustronnej koordynacji, małe zabawy biegowe ( z asekuracją i z przewodnikiem ) , ćwiczenia rzutne, elementy gimnastyki podstawowej z wykorzystaniem dodatkowych przyborów ćwiczebnych w postawach statycznych i dynamicznych.

Operowanie różnorodnymi bodźcami ruchowymi mieszczącymi się w treści i formie ćwiczeń fizycznych mają za zadanie wyeksponowanie podmiotowości ucznia przez kształtowanie i doskonalenie manipulacji i lokomocji. Działania te zwiększają aktywność i rozwój cech psychomotorycznych, rozwijają ogólną sprawność fizyczną, a także poprawiają ogólny stan zdrowia.

 

 

Zajęcia ruchowe przygotowują również do udziału w imprezach rekreacyjno sportowych, takich jak:

-  Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej;

-  Jesienny Bieg po Zdrowie;

-  Spartakiada Integracyjna.

 

Głównym celem zajęć sportowych jest stosowanie różnorodnych form ćwiczeń fizycznych, które powodują przestrojenie całego ustroju, w tym układu mięśniowego, krążenia oraz układu oddechowego.

Na zajęciach nauczyciele zwracają uwagę na rozwój umiejętności i nawyków ruchowych. Wdrażają elementy wybranych konkurencji sportowych w formie zabawowo naśladowczej.

W oddziałach  R W ze względu na deficyty w rozwoju ciała stosowane są głównie ćwiczenia bierne w pozycji izolowanej, ćwiczenia zwiększające ruchomość w stawach oraz ćwiczenia likwidujące wady rozwojowe i prowadzące do harmonijnego rozwoju ciała.

W celu urozmaicenia zajęć nauczyciele wykorzystują różnego rodzaju przybory
i przyrządy ćwiczebne, wprowadzają elementy współzawodnictwa, wykorzystują podkłady muzyczne.

 

 

W ośrodku realizowany jest program Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego – Animator Sportu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

W SOSW prowadzone są również zajęcia ruchowe z gimnastyki korekcyjnej zarówno na sali korekcyjnej jak i w basenie rehabilitacyjnym.

 Nadrzędnym celem zajęć podwyższających aktywność jest :

- korygowanie błędów postawy ciała w trakcie ćwiczeń statycznych i dynamicznych;

- kształtowanie poczucia prawidłowej postawy ciała;

- zwiększanie ruchomości w stawach i obręczach posturalnych;

- kształtowanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy ciała.

  

Materiał programowy obejmuje następujące grupy ćwiczeń:

- ćwiczenia ogólnorozwojowe;

- ćwiczenia elongacyjne;

- stabilizację kręgosłupa;

- amortyzację gwałtownych ruchów;

- poprawę sprawności i statyki ciała.

 

 

Celem zajęć w basenie rehabilitacyjnym jest  poprawa postawy ciała, harmonijny rozwój oraz dbałość o zdrowie, a także odciążenie tułowia co wpływa korzystnie na układ kostno – stawowy, oddechowy i krwionośny.

  

Ponadto zajęcia korekcyjne w basenie rozwijają:

bezpieczne zachowanie się w środowisku wodnym;

oswajanie dzieci i uczniów z wodą;

umiejętność pływania z przyborami wypornościowym

 

Zdolności motoryczne dzieci pozwalają na wdrażanie optymalnych zajęć ruchowych dla danego organizmu.

 

Nasi uczniowie uczestniczą w cyklicznej imprezie plenerowej jaką jest Integracyjny Rajd Korczakowski. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki pieszej oraz krajoznastwa, integracja środowisk młodzieży niepełnosprawnej, upowszechnianie zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania czasu oraz popularyzacja czynnych form wypoczynku.