[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Hipoterapia

Licznik odwiedzin: 31570

Hipoterapia jest metodą uzupełniającą wszystkie inne działania rewalidacyjne i rehabilitacyjne, a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.

Hipoterapia oddziaływuje na: kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu, normalizowanie napięcia mięśniowego, doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji w przestrzeni oraz schemacie ciała; zwiększenie możliwości koncentracji uwagi, poprawę umiejętności komunikowania się, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwój samodzielności, zwiększanie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, reakcji nerwicowych, poprawę umiejętności relaksowania się.