[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Program Aktywności Knillów<

Licznik odwiedzin: 31570

Metoda Marianny i Christophera KNILLÓW

Metoda jest wynikiem długoletniego doświadczenia zawodowego  małżeństwa Knillów i oparta jest na dokonaniach psychologii rozwojowej.

Podstawowym założeniem tego Programu jest  oparcie działań stymulujących rozwój dziecka na zmyśle dotyku oraz to, że rozwój człowieka uzależniony jest od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie. Dotyk jest pierwszym wrażeniem, jakiego doznajemy tak więc od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem a następnie komunikacji z nim. W tym celu należy stworzyć  osobie bezpieczne środowisko,  zbudowanie wspólnego pola uwagi i kierowania nią przez zaufanego, znanego dziecku terapeutę. Metoda kierowana jest do:

- dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie,

- dzieci i osób z uszkodzonym wzrokiem i słuchem,

- dzieci i osób z poważnymi zaburzeniami w komunikacji (autystyczne lub psychotyczne).

Wyróżniamy  cztery Programy Aktywności oraz Program Wprowadzający i Program Specjalny SPH (dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie). Aktywności zawarte w każdym Programie następują kolejno po sobie. Jeżeli dziecko opanuje dobrze jeden z Programów może przejść do następnego, o zwiększonym poziomie trudności. Każdej z aktywności towarzyszy linia melodyczna o charakterystycznej, wyraźnej rytmice, która porządkuje ruch i pozwala dziecku przewidywać kolejne czynności. Systematyczna realizacja Programów pozwala na pozyskanie wiedzy o:

- ciale jako całości,

- poszczególnych części ciała i ich powiązań z innymi ,

- fakcie, że różne części ciała mogą być używane w różny sposób.

Po jakimś czasie dzieci zaczynają bardzo wyraźnie łączyć bodźce słuchowe - melodię - ze schematem i rodzajem wykonywanej czynności. Dzięki temu osiąga się nie tylko nawiązanie kontaktu, podniesienie świadomości schematu ciała oraz rozwijanie aktywności, ale również orientację w czasie, umiejętność przewidywania oraz bardzo wyraźny rozwój koordynacji słuchowo – ruchowej.