[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Metoda Tomatisa

Licznik odwiedzin: 31570

Stymulacja audio – psycho – lingwistyczna za pomocą metody Tomatisa została opracowana przez francuskiego otolaryngologa prof. Alfreda Tomatisa. Jest metodą usprawniania czynnego słuchania, która opiera się na wielu założeniach dotyczących różnych funkcji ucha.

Podstawowym jej celem jest wspieranie i rozwój uwagi słuchowej w wyniku, czego następuje rozwinięcie zdolności językowych i komunikacyjnych, poprawa koncentracji, jakości uczenia się, a także zwiększanie kreatywności.

Metoda Tomatisa to trening słuchowy przeprowadzany za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na niego sesje słuchania materiału dźwiękowego (muzyka Mozarta i muzyka gregoriańska) oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio – psycho – fonologiczną. Podczas terapii dziecko słucha odpowiednio dobranej muzyki przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki przekazywane są drogą powietrzną oraz kostną.

Program stymulacji dostosowany jest indywidualnie dla każdego dziecka. Odbywa się w 10 dniowych sesjach, po dwie godziny dziennie. Pomiędzy poszczególnymi sesjami następują przerwy różnej długości, zależne od wyników treningu.

 

Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy z dziećmi wykazującymi:

 – zaburzenia głosu i mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy),

– zaburzenia koncentracji uwagi,

– zaburzenia komunikacji językowej,

– dysleksję,

– autyzm,

– nadpobudliwość psychoruchową,

– problemy szkolne (np.: trudności w czytaniu i pisaniu).

 

Przeciwwskazaniem do stosowania terapii metodą Tomatisa jest:

– epilepsja,

– intensywna farmakoterapia (zwłaszcza lekami psychotropowymi),

– intensywne bóle i zawroty głowy,

– uszkodzenia błędnika,

– schorzenia uszu (np. zapalenia z wyciekami, perforacje błony bębenkowej, operacje uszne),

– choroby psychiczne.

Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez Tomatisa, ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany. Pozwala także utrzymywać poprawną postawę tzw. aktywnego słuchania. Dzięki niemu dzieci mogą „otworzyć się” by w pełni wykorzystywać posiadany potencjał głosu, a także usprawniać odbiór informacji dźwiękowych pochodzących z otaczającego środowiska. Stają się również bardziej świadome swojego otoczenia oraz poprawiają się ich relacje z innymi osobami.
W wielu przypadkach doskonali się wymowa i następują pozytywne zmiany w zachowaniu.

Odbudowanie świadomej potrzeby słuchania jest kluczem do odtworzenia komunikacji ze światem zewnętrznym i ze sobą samym.