[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Świetlica


Kilka słów o świetlicy

Licznik odwiedzin: 31568

Świetlica w szkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Działa w oparciu o Regulamin świetlicy szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. Uczęszczają do niej uczniowie z całej szkoły.


Świetlica czynna jest w godzinach 6.45 - 9.15 oraz 10.30 -17.00.


Dzieci w tym czasie są pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli. Wychowawcy dbają, aby czas który dzieci tu spędzają upływał w miłej, radosnej atmosferze.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest zapewnienie dzieciom opieki w godzinach pracy rodziców, w warunkach sprzyjającym ich harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu.

 

   

 

 

Głównymi celami pracy świetlicy jest:

- integrowanie grupy w czasie zabaw wspierających współdziałanie,

 - wspomaganie pozytywnych emocji,

 - kształtowanie nawyków kultury osobistej,

 - rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec bezpieczeństwa i zdrowia,

- usprawnianie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,

- usprawnianie umiejętności ubierania się,

- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,

- usprawnianie czynności manualnych.

Plan dnia zajęć świetlicowych obejmuje m.in.:

- przyjmowanie uczniów na świetlicę,

- opiekę nad dziećmi przed i po zajęciach szkolnych,

- wsparcie innych nauczycieli w czasie II śniadania,

- czynności samoobsługowe w czasie obiadu,

- zabawy w kącikach zainteresowań

- zabawy grupowe,

- odpoczynek,

- czynności higieniczne,

- przygotowanie uczniów do odwozów,

- przekazywanie uczniów rodzicom i opiekunom.


W świetlicy szkolnej każde dziecko znajdzie coś ciekawego dla siebie. Wychowawcy dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w grupie oraz reguł gier i zabaw.

Priorytetem w pracy opiekuńczo-wychowawczej jest bezpieczeństwo uczniów. Wychowawcy świetlicy dbają, by każde dziecko miło i efektywnie spędzało czas w szkole przed lekcjami i po ich zakończeniu.

Świetlica w naszej szkole jest miejscem, gdzie można miło i pożytecznie spędzać czas.