[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Wolontariat


Komunikaty i Ogłoszenia

Licznik odwiedzin: 31568

SPRAWOZDANIE 
Z  REALIZACJI  IDEI  WOLONTARIATU
 
W SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU 
W  I  SEMESTRZE  ROKU  SZKOLNEGO  2017/2018 


     W I semestrze bieżącego roku szkolnego 16 wolontariuszy regularnie wspierało w pracy nauczycieli grup wychowawczych, a 71 wolontariuszy akcyjnych wspomagało organizację i przebieg imprez okolicznościowych
z udziałem wychowanków naszego Ośrodka.

     Wolontariusze pracujący w Ośrodku to uczniowie następujących radomskich placówek:

- Publiczne Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- Zespół Szkół Elektronicznych,
- Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego,
- Zespół Medycznych Szkół Policealnych,
- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- VII Liceum Ogólnokształcące,
- X Liceum Ogólnokształcące,
- XI Liceum Ogólnokształcące,
- XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz 1 osoba prywatna.

     Z udziałem wolontariuszy systematycznie odbywały się następujące zajęcia:

- język angielski,
- sensoplastyka,
- psychomotoryka,
- zajęcia plastyczne,
- terapia ręki,
- spacery.

     Przy wsparciu wolontariuszy odbyły się następujące imprezy okolicznościowe:

- Dzień Chłopaka i Święto Pieczonego Ziemniaka,
- XV „Jesienny bieg po zdrowie” w Rajcu Poduchownym,
- „Piknik z plastyką”,
- zabawa andrzejkowa.

     W trakcie semestru monitorowana była praca wolontariuszy na terenie grup wychowawczych oraz kontynuowana współpraca z klubami wolontariusza w wymienionych wyżej szkołach. Ponadto:

1. w listopadzie zaktualizowane zostały „Procedury regulujące pracę wolontariuszy w SOSW dla Dzieci Niewidomych
i Słabo Widzących w Radomiu” ;

2. w pierwszym tygodniu grudnia – z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – zostały przekazane podziękowania dla dyrektorów szkół i szkolnych klubów wolontariusza, wspierających akcyjnie ośrodkowe imprezy okolicznościowe, a także podziękowaniai symboliczne upominki dla wolontariuszy pracujących systematycznie
w grupach wychowawczych;

3. na prośbę trzech wolontariuszek pracujących na podstawie Porozumienia wystawiono zaświadczenia o współpracy.

     Podsumowanie i wnioski:

     W bieżącym semestrze współpraca z klubami wolontariusza w szkołach i z pozyskanymi wolontariuszami przebiegała pomyślnie. W kolejnym semestrze planujemy kontynuować tę współpracę.

 

 

Koordynatorzy pracy wolontariuszy: 

Ewa Rybska

Edyta Ferblik - Jaworska

 

 

 

ARCHIWUM

 

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2015/2016.

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2014/2015.

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2013/2014.