Przyjęcie dziecka
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz uroczystości
Przydatne linki
[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Dla rodziców


Przyjęcie dziecka

Licznik odwiedzin: 31568

Wykaz wymaganych dokumentów:


  1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

  2. Skierowanie z Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  3. Podanie rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

 

Wszelkich informacji na temat wymaganych dokumentów oraz warunków przyjęcia

udziela sekretariat Ośrodka

tel. +48 48 384 79 24


Odpłatność za wyżywienie należy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego:

76 1020 1026 0000 1802 0233 3961 


Odpłatność za leki, darowizny na zakup środków czystości i inne na rzecz SOSW należy wpłacać na następujący numer rachunku bankowego:

02 1020 1026 0000 1102 0233 3987