[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Szkoła


Odziały R-W

Licznik odwiedzin: 31570

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących funkcjonuje pięć oddziałów rewalidacyjnych, w których może uczyć się od 2 do 4 wychowanków. Nauką objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Celem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stosowanie form terapii dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego dziecka.


W swojej pracy zwracamy uwagę na polisensoryczne (wielozmysłowe) poznawanie świata przez naszych wychowanków. Rozwijamy zainteresowanie otoczeniem, uczymy rozmienia zachodzących w nim zjawisk. Dążymy do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

Wychowankowie biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych, stymulujących rozwój motoryki małej i dużej, poszerzającej zakres możliwości manipulacyjnych.

 

Zakres zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:

- nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości;
- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki; 
- wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
- rozwojowe zainteresowanie otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia;
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
- nauka celowego działania.


Metody pracy:

- metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
- metoda stymulacji polisensorycznej (poranny krąg);
- programy aktywności M. i Ch. Knillów;
- metoda pielęgnacji wychowującej;
- Sala Doświadczania Świata;
- metoda F. Affolter.