[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Aktualności


XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki

Data dodania: 21 mar 2018

W dniach 15, 16 maja 2018 roku odbędzie się XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem".


XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki

 

W dniach 15, 16 maja 2018 roku odbędzie się XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem". Przesłuchania rozpoczną się 15 maja o godzinie 08:30 w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 53. 

 16 maja o godzinie 09:00 rozpoczną się warsztaty muzyczne. Finał i ogłoszenie wyników konkursu o godzinie 10:00


 

Na konkurs zapraszamy wszystkie dzieci!

- Kat I – dzieci w wieku od 3 do 9 lat

- Kat II – wiek od 10 do 15 lat

- Kat III – wiek od 15 do 18 lat

- Kat IV - 18 i więcej lat

- Kat V - grupy wokalne i wokalno - instrumentalno – taneczne

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 30 kwietnia 2018 roku na adres:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

 

Prosimy o terminowe przysyłanie zgłoszeń z dopiskiem:

XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem"

Karta zgłoszenia/zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

 

Przyjazd wykonawców odbywa się na koszt własny zgłaszającego.

Dla przyjezdnych istnieje możliwość zamówienia odpłatnego noclegu i posiłków. Koszt jednego noclegu i całodziennego wyżywienia wynosi 110 zł. Opłatę należy wnosić do dnia 1 maja 2018 roku na konto:

P.P.H.U. Różański Ryszard

ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko

nr konta: 82 1090 2688 0000 0001 1618 8066

 

    Kontakt telefoniczny: (48) 384 79 24 lub (48) 385 86 72

Numer tel. do p. R. Różańskiego: 501 044 752

 

Regulamin

XV Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki „Śpiewajmy Razem"


Cele:

- Propagowanie dobrze pojmowanej kultury muzycznej - integracja z osobami niepełnosprawnymi

-  Promowanie pozytywnych zachowań

-  Rozwijanie wrażliwości muzycznej i rozbudzanie zainteresowań muzyką

-  Dostarczanie radosnych przeżyć wszystkim uczestnikom

-  Promowanie działalności SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

-  Propagowanie działalności artystycznej w różnych środowiskach


W konkursie mogą brać udział wokaliści wytypowani przez placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki szkolne itp.).

Do kategorii przyporządkowujemy uczestników według roku urodzenia.

Uczestnicy konkursu wykonują jeden utwór w języku polskim.

Prosimy o zaznaczenie w Karcie Zgłoszenia Uczestnika w odpowiednim miejscu   orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli nie ma, prosimy również o zaznaczenie).

Koszty przyjazdu na przesłuchania pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.

Udział zgłoszonych uczestników jest bezpłatny.


Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2018 roku.

W załączniku znajduje się Karta Zgłoszenia Uczestnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika XV OIKP 15-16.V.2018 r.


 Dodał: