[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Aktualności


Konkursu na logo Ośrodka

Data dodania: 31 maj 2018

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji mające na celu wyłonienie z nadesłanych prac plastycznych laureata konkursu na logo Ośrodka.W wyniku zbyt małej ilości prac, jakie zgłoszone zostały na w/w konkurs, Komisja nie wyłoniła zwycięzcy.


 Konkurs zgodnie z Regulaminem nie został zatem rozstrzygnięty.

Członkowie komisji:

- Norbert Barszczewski
- Agnieszka Rogowska
- Agnieszka Żabińska

Dodał: admin