[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Metoda Halliwicka

Licznik odwiedzin: 31570

Jest kontynuacją gimnastyki korekcyjnej. Uwzględnia ćwiczenia oddechowe oswajające z wodą. Uczy samodzielnego utrzymania się na wodzie, leżenia tyłem i przodem na desce.

Dzieci robią duże postępy, niektóre potrafią już samodzielnie przepłynąć kilka metrów. W prowadzeniu zajęć pomagają wolontariusze i kierownik pływalni.