[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Integracja Sensoryczna

Licznik odwiedzin: 31570

Terapia integracji sensorycznej

 

 „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach”

  Arystoteles

 

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania. W tym procesie informacje otrzymane z poszczególnych zmysłów mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, wypracowuje reakcje adekwatną do odbieranych bodźców.

Terapia integracji sensorycznej to dostarczanie dziecku w sposób kontrolowany bodźców stymulujących poszczególne układy zmysłowe. Zajęcia odbywają  się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt pozwalający podejmować dziecku w sposób bezpieczny różnego rodzaju aktywności ruchowe. Jest to terapia oparta na ruchu i zabawie, nazywana też jest naukową zabawą. Przeznaczona jest dla różnych grup dzieci z problemami rozwojowymi.

Uszkodzenie narządu wzroku oznacza wyeliminowanie systemu, któremu przypisuje się najważniejsze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Wyniki badań rozwoju motorycznego dzieci niewidomych wskazują na jego opóźnienie oraz specyficzny przebieg. Czynności lokomocyjne – siadanie, wstawanie, chodzenie- pojawiają się u dzieci niewidomych w tej samej sekwencji co dzieci zdrowych, występują jednak później niż u dzieci zdrowych. Terapia integracji sensorycznej w odniesieniu do dzieci niewidomych stwarza możliwość dostarczenia większej ilości bodźców stymulujących zmysły co wpływa pozytywnie na rozwój psychoruchowy dziecka.