[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Wolontariat


Wolontariat a Prawo

Licznik odwiedzin: 31568

Praca wolontariuszy w Ośrodku odbywa się na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustaleń zawartych w „Porozumieniu o współpracy”, zawieranym na okres dłuższy niż 30 dni. Zasady i zakres pracy wolontariuszy określają także inne dokumenty – „Karta etyczna wolontariusza”, „Regulamin pracy wolontariusza” oraz „Procedury regulujące prace wolontariuszy w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu”.

 

Decydując się na wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.

 


 

 

Karta etyczna wolontariusza


Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą. 

Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić. 

W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy. 

Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane. 

Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania. 

Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób. 

Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem. 

Będę działać w zespole. 

Będę osobą, na której można polegać. 

Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje. 

Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy. 

Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach. 

Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.