[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Usprawnianie widzenia

Licznik odwiedzin: 31568

Zawiera treningi wzrokowe mające na celu poprawę zdolności percepcyjnych uczniów przy użyciu narządu wzroku. Zawiera ćwiczenia: od działań stymulujących do widzenia, przez pobudzanie do patrzenia, rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, rozwijanie koordynacji wzorkowo-ruchowej, a także wzrokowo-słuchowej, kształtowanie pojęć, rozwijanie pamięci wzrokowej i w miarę możliwości ucznia, 
po osiąganie wyższych czynności wzrokowych.

Terapeuta realizuje zajęcia w oparciu o przeprowadzoną diagnozę funkcjonalną widzenia i opracowany indywidualnie dla ucznia  - program usprawniający. Praca z uczniem, o ile to możliwe, ma formę zabawową. Uwzględnia wykorzystanie pomocy optycznych, nieoptycznych, a także ocenę i ewentualną modyfikację jego najbliższego otoczenia. W terapii wykorzystywane są pomoce, w tym multimedialne programy, dostosowane do możliwości i poziomu aktywności wzrokowej słabo widzących dzieci.