[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Szkoła


Szkoła przysposabiająca do pracy

Licznik odwiedzin: 31568

 

Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.

 

Uczniowie w klasach Pdp mają możliwość kontynuowania nauki do 24-go roku życia.

 

Zajęcia edukacyjne obejmują:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne

- wychowanie fizyczne

- przysposobienie do pracy

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia sportowe

- zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka i plastyka

 

 

Nasi uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności z następujących dziedzin:

- prace z zakresu gospodarstwa domowego

- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich

- dekoracje okazjonalne wg kalendarza

- elementy bukieciarstwa

- prace biurowe

- prace ogrodnicze

- pielęgnacja i uprawa roślin i sadzonek doniczkowych

- hodowla zwierząt

- prace stolarskie

- elementy tkactwa

- prace z zakresu szycia ręcznego

- inne w zależności od inwencji nauczycieli i uczniów