rolnik

Jakie zboża są uprawiane w polsce?

Ponad połowa powierzchni Polski stanowią użytki rolne, z których znaczna część przeznaczona jest pod uprawy roślin, w tym zbóż. Trzy gatunki, których hoduje się na świecie najwięcej to pszenica, kukurydza i ryż.

W Polsce nie występują uprawy tego ostatniego, ale poza pszenicą i kukurydzą hoduje się w niej wiele innych zbóż. Obszary rolnicze w naszym kraju obejmują Wyżynę Lubelską, Wyżynę Sandomierską, Równinę Wrocławską, Nizinę Południowowielkopolską, Kujawy, Żuławy Wiślane oraz Nizinę Szczecińską.

Jakie zboża uprawia się w Polsce?

Wiele z obecnych współcześnie w Polsce zbóż zaczęto uprawiać dopiero po 1989 roku i przejściu z gospodarki zarządzanej centralnie w wolnorynkową. Do tego czasu najbardziej popularnymi gatunkami były żyto i ziemniaki, głównie ze względu na słabe, nienadające się do innych upraw gleby. Duża konkurencyjność rozwijającego się prężnie sektora prywatnego wpłynęła niejako na to, że rolnicy, by utrzymać się na rynku, rozpoczynali hodowlę nowych zbóż. Wtedy też zaczęto uprawiać rośliny, na których lepiej można było zarobić. Takie, jak pszenica, kukurydza i rzepak. Współcześnie około 3/4 terenu upraw w kraju zajmują zboża. W Polsce uprawia się głównie pszenicę, kukurydzę, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, grykę i proso.

Najpopularniejsze uprawy zbóż w Polsce

Największy, a zarazem stale wzrastający areał upraw zajmuje pszenica. Wykorzystuje się głównie do produkcji mąki, ale i alkoholu. Kolejnym zbożem, którego hodowli jest najwięcej to jęczmień, z którego pozyskuje się kaszę, a także używa się je do produkcji piwa. Kukurydza, która zajmuje trzecie miejsce ma bardzo szerokie zastosowanie. Stanowi zarówno surowiec do produkcji mąki, kaszy, jak i gotowy produkt w postaci nieprzetworzonego ziarna. Kukurydzę wykorzystuje się również jako paszę dla zwierząt, natomiast kukurydziana słoma stanowi składnik spalanej w elektrowniach biomasy.

Żyto i owies są zbożami mało wymagającymi, nie potrzebują dobrej gleby, mogą dawać wysokie plony na stosunkowo słabym podłożu, na przykład stokach gór. Z obu pozyskuje się głównie mąkę, wyrabia się z nich płatki, a ponadto żyto znajduje również zastosowanie w produkcji alkoholu. Kolejnym gatunkiem jest gryka o charakterystycznych, pięknie pachnących białych kwiatach. To zboże wykorzystuje się głównie do produkcji kaszy. Zbierany przez pszczoły nektar daje aromatyczny, smaczny i zdrowy miód gryczany. W Polsce uprawiane jest także pszenżyto, ale większość hodowli przeznacza się na paszę dla zwierząt.

Rozmieszczenie upraw zbóż w Polsce

Wiemy już, jakie zboża są uprawiane w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o regiony kraju, w których hoduje się konkretne gatunki, to wygląda to następująco. Pszenica występuje na terenach odznaczających się żyzną glebą i dobrymi warunkami klimatycznymi. To zboże wymagające w tym sensie, że potrzebuje podłoża o stałym dostępie do wilgoci. Co ciekawe, w 2013 roku Polska zajmowała 15. miejsce w światowej produkcji pszenicy. Najwięcej uprawia się jej na Żuławach, Nizinie Śląskiej, Nizinie Szczecińskiej, Wyżynie Lubelskiej, Kujawach, Podkarpaciu i w Wielkopolsce.

Żyto uprawiane jest na terenach, gdzie gleba nie charakteryzuje się niską jakością, czyli na obszarze Polski Środkowej i Wschodniej. Jęczmień, podobnie jak pszenica, to zboże dosyć wymagające, a przeważająca część jego upraw znajduje się na Pojezierzach oraz w Polsce zachodniej.

Owies nie potrzebuje gleby o wysokiej jakości. Natomiast jest gatunkiem wymagającym dużej wilgotności, co równa się częstym opadom deszczu. Największe uprawy znajdują się na Pojezierzach, Nizinie Mazowieckiej, Podkarpaciu i w Sudetach Zachodnich. Pszenżyto hoduje się na terenie całego kraju, gdyż nie posiada szczególnych wymagań w zakresie gleby czy klimatu. Warto wiedzieć, że od wielu już lat Polska znajduje się w ścisłej czołówce w zbiorach tego zboża.

Mniej znane zboża uprawiane w Polsce

Do mniej znanych zbóż uprawianych w Polsce można zaliczyć pszenicę orkisz, samopszę i płaskurkę. Wszystkie stanowią odmiany, z których pozyskuje się mąkę. Obecnie hoduje się je głównie w rolnictwie ekologicznym ze względu na ich wysokie wartości odżywcze.

Tak zwane "stare odmiany" pszenicy nie mają dużych wymagań glebowych, dlatego w ostatnim czasie wielu konwencjonalnych rolników decyduje się na ich uprawę. Tworzenie tego typu hodowli sprzyja bioróżnorodności i ma znaczenie dla stabilnego, zrównoważonego rozwoju ekosystemów.