ISO

Jak wdrożyć ISO 9001?

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna o charakterze pozarządowym określana jest mianem ISO. Jej podstawowe zadanie polega na ustanawianiu norm we wszystkich dziedzinach życia codziennego. Od momentu powstania w 1947 roku opublikowano ponad 23 tysiące różnego rodzaju norm.

Czym jest ISO 9001?

Jednym z najczęściej stosowanych na całym świecie standardów jest ISO 9001. To system zarządzania jakością, który mogą wykorzystywać wszystkie organizacje bez względu na swój rozmiar i charakter prowadzonej działalności. ISO 9001 wywodzi się ze standardu BS 5750 opublikowanego przez Bristish Standard Institution w 1979 roku. Od tego czasu norma była wielokrotnie poprawiana oraz udoskonalana. Obecnie obowiązuje standard z 2015 roku, który zawiera szereg zmian dotyczących m.in. firm usługowych. Jest on rozpoznawalny i akceptowalny na całym świecie, a jego podstawowym zadaniem jest udoskonalanie procesu zarządzania organizacją.

Proponowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną system opiera się na siedmiu zasadach, które ułatwiają osiąganie zakładanych celów. Zaliczyć do nich należy:

  • orientację na klienta,
  • odpowiednie przywództwo,
  • zaangażowanie personelu,
  • podejście procesowe,
  • samodoskonalenie,
  • podejmowanie decyzji na podstawie faktów,
  • umiejętne zarządzanie relacjami ze wszystkimi partnerami biznesowymi, z którymi współpracuje dana organizacja.

Sposób wdrażania Systemu Zarządzania Jakością

Wiele osób zarządzających organizacjami zadaje sobie pytania, czym jest ISO 9001, jak wdrożyć system i jakie korzyści można dzięki niemu uzyskać. System zarządzania jakością można wdrażać samodzielnie lub przy pomocy specjalistycznych firm. Poziom wsparcia uzależniony jest od stopnia zaangażowania organizacji. Część z nich decyduje się na samodzielne wykonanie większości prac pod nadzorem konsultantów, inne zlecają wykonanie wszystkich działań wdrożeniowych firmom konsultingowym. Organizacje poszukujące podmiotów zajmujących się świadczeniem tego rodzaju usług mogą wejść na stronę https://www.agm-konsulting.pl/oferta/wdrozenia/.

Proces wdrażania systemu zarządzania jakością składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to audyt zerowy. Przeprowadzany jest w celu określenia działań, jakie należy podjąć, by uzyskać zgodność z wymaganiami certyfikacji. Etap drugi polega na przygotowaniu dokumentacji systemowej na potrzeby konkretnej organizacji. Po jej dokładnym omówieniu przeprowadzane jest szkolenie dla audytorów wewnętrznych, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania audytów wewnętrznych. Jeżeli kontrola przebiegła poprawnie, organizacja może przystąpić do audytu certyfikującego. Gdy wdrożony system zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001, organizacja uzyskuje certyfikat potwierdzający uzyskanie akredytacji wydawany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Jakie korzyści daje ISO 9001?

Organizacje działające na rynku często zastanawiają się nie tylko nad tym, jak wdrożyć ISO 9001, ale również jakie korzyści daje uzyskanie certyfikatu. Jedną z podstawowych zalet jest poprawa wizerunku organizacji na zewnątrz. Placówki, które wdrożyły rozpoznawalny na całym świecie system zarządzania jakością, uznawane są za bardziej wiarygodne, co pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenie przychodów.

Wprowadzone rozwiązania i procedury przyczyniają się również do zwiększenia wydajności pracy, lepszej komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. To z kolei przekłada się na większą motywację osób działających na rzecz danej organizacji. Wdrożenie standardu ISO 9001 wymaga też tworzenia dokumentacji z prowadzonej działalności. Jest to niezwykle przydatne w momencie pojawienia się kryzysów, problemów i różnego rodzaju rozbieżności.

System zarządzania jakością ISO 9001 kładzie duży nacisk na audyt wewnętrzny przeprowadzany przez przeszkolonych pracowników. Dzięki niemu możliwe jest regularne kontrolowanie metod zarządzania, co prowadzi do stałego samorozwoju organizacji i przekłada się na osiągane wyniki finansowe.